Feiten ondersteunen opmars Donar en andere efficiencycijfers halverwege Eredivisieseizoen

Ondertussen hebben alle clubs een halve competitie erop zitten. Mooi moment om de efficiencycijfers te vergelijken, met elkaar en ook vergeleken met het eerste kwart van de competitie.

Bij de efficiency vergelijk ik de cijfers met elkaar op basis van 100 keer balbezit.

Defense wins championship en daarom eerst de verdedigende efficiency. Duidelijk is dat Donar in het tweede kwart van de competitie grote verdedigende stappen heeft gezet. Opmerkelijk is ook de teruggang van Zwolle, een teruggang die parallel loopt met de Europa Cup en de wisseling op de plek van spelverdeler.

Aanvallend gezien blijft Heroes het goed doen. De stap die Aris heeft gemaakt is opmerkelijk en heeft natuurlijk alles te maken met de terugkeer van de geblesseerden.

Het saldo van de efficiencycijfers geeft mij een aardig beeld van de daadwerkelijke krachtsverhoudingen in het tweede kwart van de competitie.

Een belangrijk ijkpunt zijn de rebounds. Ziehier ook de verklaring voor de betere prestaties van ZZ Leiden.

De kracht van het team is (enigszins) te herleiden uit de assists.

Voor de duidelijkheid, de efficiencycijfers geven vooral een verklaring voor de geleverde prestaties, de voorspellende waarde is (helaas en gelukkig) minder groot al geeft het wel een beeld.